Can. 1445 § 3

REU 105; NSSA 17 § 1, 18; SA Decl., 22 oct. 1970; SA Rescr., 2 ian. 1971; SA Rescr., 26 mar. 1974; SA Rescr., 20 feb. 1976.

Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 124, in AAS 80 [1988] 892
«Ipsius quoque est:
1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;
3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare;
4° approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum».

 

Benedictus XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Antiqua ordinatione, 21 iunii 2008, art. 35, in AAS 100 (2008) 521-522
«Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim:
1° in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;
3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare;
4° approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere;
5° promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum;
6° cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur».

 

Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 198, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
«Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di:
1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;
3.giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia;
4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;
5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali».

Daneels, F., La vigilanza sui tribunali: introduzione al Titolo V della “Lex propria”, in La “Lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, 199-211.
Daneels, F., La prassi della vigilanza sui tribunali in senso stretto, ibid., 239-250.
Daneels, F., La vigilanza della Segnatura Apostolica sulla giurisprudenza matrimoniale, in Tendances actuelles de la jurisprudence matrimoniale dans les tribunaux de l’Église. Approches comparées. Actes de la Journée d’études tenue à Strasbourg le 27 novembre 2009, Berne 2012, 27-52.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 45; 60; 41 (2009) 365; 10 (1978) 247-248; 16 (1984) 59-60.